Stawki opłat za wywóz nieczystości płynnych obowiązujące od 01 lipca 2019 roku2019-05-21