Dotyczy ogłoszenia o zamówieniu - dostawa energii elektrycznej na potrzeby ZUK Rakoniewice2019-08-06  
Zakład Usług Komunalnych w Rakoniewicach sp. z o. o. w załączeniu przedstawia pytania i odpowiedzi, które wpłynęły do Zamawiającego