Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty- dotyczy zamówienia publicznego pn.:" Dostawa energii elektrycznej na potrzeby ZUK Rakoniewice"2019-08-27