Dotyczy ogłoszenia o zamówieniu - Dostawa paliw w 2020 r. dla Zakładu Usług Komunalnych w Rakoniewicach sp. z o.o., Osiedle Drzymały 25, 62-067 Rakoniewice2019-12-09