Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty- dotyczy zamówienia publicznego pn.:" Dostawa paliw w 2020 r. dla Zakładu Usług Komunalnych w Rakoniewiach sp. z o.o."2019-12-16