Dzisiaj jest 21-09-2021
szukaj
szukaj
zamknij

  Zakład Usług Komunalnych w Rakoniewicach sp. z o.o.
  Osiedle Drzymały 25
  62-067 Rakoniewice
  NIP:788-000-95-04


  Biuro czynne:
  poniedziałek: 8:00 - 16:00
  wtorek - piątek: 7:00 - 15:00

  tel./fax +48 061 444 11 68
  e-mail: biuro@zukrakoniewice.pl


  NUMERY AWARYJNE
  (wodociągi, oczyszczalnia ścieków):
  stacjonarny: 61 444 11 61
  komórkowy: 697 483 400

   

  O ZUK
  Inwestycje - Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rakoniewicach
  2018-12-19

  Zakończenie inwestycji pn.: " Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rakoniewicach"

  13 grudnia 2018 r. odbyło się oficjalne otwarcie nowej oczyszczalni ścieków w Rakoniewicach. Projekt pn. : " Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rakoniewicach" jest współfinansowany z Funduszu Europejskiego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
  Dzięki zaangażowaniu i rzetelnej pracy głównego wykonawcy PTB Nickel Sp. z o. o. , pomimo napotkanych trudności udało się pomyślnie zakończyć inwestycję i w połowie listopada oddać obiekt do użytkowania.
  Nowa oczyszczalnia zapewnia  wysoki poziom świadczenia usług oraz gwarantuje prawidłowe utrzymanie parametrów ścieków. 
   
  Zapraszamy 20 stycznia 2019 roku w godzinach 12.00-15.00 do zwiedzania obiektu.
   
   

  GALERIA: Otwarcie oczyszczalni ścieków - 1  2017-08-28

  Dofinansowanie projektu pn.: "Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rakoniewicach"

  Dnia 16.08.2017r. zawarta została pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego ( działającym jako Instytucja Zarządzająca WRPO na lata 2014-2020) a Zakładem Usług Komunalnych w Rakoniewicach sp. z o.o.
   
  umowa o dofinansowanie  Projektu pt.:"Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rakoniewicach"
  nr RPWP.04.03.01-30-0031/16-00 w ramach Osi Priorytetowej 4  "Środowisko" Działania 4.3. " Gospodarka wodno-ściekowa" Poddziałania 4.3.1. " Gospodarka wodno-ściekowa" Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020
   
  Planowane przedsięwzięcie przewiduje przebudowę oczyszczalni  poprzez wybudowanie nowych obiektów oczyszczania ścieków i przeróbki osadów ściekowych oraz wyłączenie z eksploatacji i rozbiórkę  obiektów istniejących technicznie wyeksploatowanych.
  Celem nadrzędnym projektu jest poprawa stanu środowiska naturalnego, czystości wód i gleby, poprzez zwiększenie przepustowości oczyszczalni w odniesieniu do przepływu hydraulicznego i ładunków zanieczyszczeń, dostosowanie parametrów oczyszczalni i prowadzonej na terenie instalacji gospodarki osadowej do wymogów wynikających z obowiązujących przepisów prawa oraz zwiększenie niezawodności oczyszczalni i poprawa komfortu eksploatacji.
  Całkowita wartość projektu : 14 436 011,25 PLN
  Wkład Funduszy Europejskich: 7 482 079,00 PLN
  GALERIA: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rakoniewicach
  Zakład Usług Komunalnych w Rakoniewicach sp. z o.o.

  herb Osiedle Drzymały 25
  62-067 Rakoniewice
  NIP:788-000-95-04


  Deklaracja dostępności
  tel./fax +48 061 444 11 68

  e-mail: biuro@zukrakoniewice.pl

  NUMERY AWARYJNE
  (wodociągi, oczyszczalnia ścieków):
  stacjonarny: 61 444 11 61
  komórkowy: 697 483 400
  Copyright © ZUK RAKONIEWICE. - Wszelkie prawa zastrzeżone.
  Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie w innych publikatorach, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia
   liczba odwiedzin: 382016      online: 1
  © 2020 MBEST